Oferta edukacyjna

Naszą działalność edukacyjną prowadzimy w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa dla różnych grup wiekowych, zajęcia są bezpłatne.